Stowarzyszenie Qualitus

Stowarzyszenie jest organizacją społeczną, której celem jest rozwijanie oraz popularyzacja międzynarodowej wymiany kulturalnej i edukacyjnej studentów i młodzieży, a także wspieranie rozwoju i popularyzacja turystyki krajowej i zagranicznej.