Stowarzyszenie Aktywne Kobiety

  • ul. 3 Maja 11
  • 41-200 Sosnowiec

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety jest kobiecą organizacją pozarządową typu non-profit. Działa na rzecz wszechstronnej edukacji kobiet, promowania ich uczestnictwa w życiu społecznym, politycznym, zawodowym oraz przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć we wszystkich dziedzinach życia.