Institut für angewandte Geschichte - Instytut Historii Stosowanej

  • c/o Europa-Universität Viadrina
  • Postfach 1786 15230 Frankfurt (Oder)
  • Büro Frankfurt (Oder) Große Scharrnstraße 59, AM K14

Instytut Historii Stosowanej organizując seminaria, projekty i wycieczki wspiera transgraniczny europejski dialog i historyczne kształcenie dorosłych. Cele te stawiają przed sobą od 2001 roku studenci, absolwenci i pracownicy Uniwersytetu Europejskiego Viadrina zajmujący się regionem nadodrzańskim.