Stowarzyszenie Kobiet Niepełnosprawnych ONE.PL

Stowarzyszenie swoimi działaniami obejmuje sferę zarówno "PRYWATNĄ" jak i "PUBLICZNĄ" egzystencji kobiet niepełnosprawnych.

Wśród celów Stowarzyszenia są m.in. działania zmierzające do tworzenia GODNYCH WARUNKÓW do funkcjonowania kobiet niepełnosprawnych - w tym celu niezbędna jest AKTYWIZACJA ZAWODOWA kobiet, która daje niezależność bytową. W związku z tym Stowarzyszenie planuje SZKOLENIA, rozpoznanie rynku pracy pod kątem możliwości dla kobiet niepełnosprawnych, wydawanie broszur informacyjnych. Stowarzyszenie wspiera DZIAŁANIA NAUKOWE i ARTYSTYCZNE kobiet niepełnosprawnych i promuje ich innowacyjną działalność m.in. poprzez społeczną promocję, organizowanie konferencji, wystaw czy też występów.
Stowarzyszenie buduje sieci GRUP WSPARCIA. Bardzo istotne jest uruchomienie PORADNICTWA w zakresie pomocy psychologicznej - udzielanie pomocy samym kobietom niepełnosprawnym jak też ich rodzinom i przyjaciołom.
Zmierzenie się z tematem tabu, jakim jest seksualność kobiet niepełnosprawnych jest również jednym z ważniejszych celów Stowarzyszenie.