Fundacja Bayer Science & Education

  • Kaiser-Wilhelm-Allee 1
  • DE-51368 Leverkusen
  • Germany

Niemiecka Fundacja przyznaje stypenia na pobyty naukowe w Niemczech (projekty studyjne, staże, kursy letnie, kursy przygotowawcze i uzupełniające, studia doktoranckie) dla studentów i absolwentów kierunków biologicznych, chemicznych, farmaceutycznych, fizycznych i medycznych.

Dostępne granty