Fundacja im. Rochusa i Beatrice Mummerta

  • Heidehofstr. 31
  • 70184 Stuttgart
  • Niemcy

Fundacja we współpracy z Fundacją Roberta Boscha przyznaje kilkuletnie stypendia dla przyszłej wysoko wykwalifikowanej młodej kadry kierowniczej z Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej. Stypendia umożliwiają wybitnym studentom kierunków ekonomicznych lub technicznych studia na Uniwersytecie w Kolonii (Universität zu Köln, kierunki ekonomiczne i informatyka gospodarcza) lub na Politechnice Akwizgrańskiej („RWTH Aachen", kierunki techniczne i kierunki inżynierii gospodarczej).

Dostępne granty