Centrum Animacji Społecznej Horyzonty

  • Słona 89
  • 32-840 Słona

Centrum Animacji Społecznej "Horyzonty" to zespół ludzi-animatorów i trenerów, skupiających się w swoich działaniach na budowaniu aktywnych, odpowiedzialnych i trwałych postaw wobec rzeczywistości. Pracuje na rzecz rozwoju małych społeczności (wieś, osiedle). Pomaga w diagnozie problemów i wspiera w jego rozwiązaniu. Stwarza przestrzeń dla każdej inicjatywy, dbając o motywację i współdziałanie wszystkich członków społeczności w tworzeniu planów. Traktuje indywidualnie wszystkie społeczności.