Fundacja Nowe Media

  • ul. Foksal 3/5 lok.33
  • 00-366 Warszawa

Działania Fundacji skupiają się wokół rozwijania zainteresowań dziennikarskich oraz propagowania idei rzetelnego dziennikarstwa wśród młodzieży w Polsce i za granicą. Fundacja pragnie przybliżyć młodzieży świat mediów, uczyć ich krytycznego odbioru i aktywnego współtworzenia. W tym celu udostępnia nowatorskie narzędzia multimedialne do tworzenia własnych gazet, budowę zaangażowanej w jakość mediów społeczności oraz szkolenie młodziezy z zakresu działania i tworzenia mediów.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u organizacji.