Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

  • ul. J. Dąbrowskiego 56
  • 02-561 Warszawa

Fundacja chce zachęcić ludzi do budowy wspólnej przyszłości w duchu poszanowania praw człowieka. Dzięki pracy 70 biur i prowadzonym w ponad 120 państwach projektom wspiera rozwój demokracji, państwa prawa i społecznej gospodarki rynkowej. Aby zapewnić wolność i pokój nieprzerwanie wspiera dialog w polityce wewnętrznej i międzynarodowej, jak i porozumienie między kulturami i religiami. Na zasadach partnerstwa współpracuje z instytucjami państwowymi, partiami politycznymi, organizacjami pozarządowymi promującymi społeczeństwo obywatelskie oraz z intelektualistami. Fundacja poprzez swoje cele i wartości chce pogłębić współpracę regionalną i globalną w szczególności w dziedzinie polityki rozwojowej. Wspólnie ze swoimi partnerami próbuje tworzyć świat, w którym każdy kraj ma możliwość wolnego i odpowiedzialnego rozwoju.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage'u Fundacji.

Dostępne granty