Fundacja Happy Kids

  • Siedziba Fundacji:
  • ul. Żniwna 10/14
  • 94-250 Łódź
  • Biuro Fundacji:
  • ul. Widzewska 22, 92-308 Łódź

Organizacja wspiera dzieci w ciężkiej sytuacji życiowej, szczególnie te, które straciły swoje prawdziwe rodziny. Swoje cele realizuje między innymi poprzez tworzenie i prowadzenie Rodzinnych Domów oraz propagowanie idei rodzinnych form pieczy zastępczej. Oferuje wsparcie finansowe przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie i wychodzenie z bezdomności, zakup sprzętu medycznego i aparatury dla oddziałów dziecięcych, organizację wyjazdów wypoczynkowych dla dzieci, rozwoju uzdolnień i zainteresowań.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u organizacji.