Otwarta Rzeczpospolita - Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

  • Krakowskie Przedmieście 16/18
  • 00-325 Warszawa

Podstawowe cele Stowarzyszenia to krzewienie postawy otwartości i poszanowania dla osób i grup o odmiennej identyfikacji etnicznej, narodowej, religijnej, kulturowej lub społecznej oraz przeciwdziałanie wszelkim formom rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii i innym postawom godzącym w godność człowieka. Organizacja inicjuje działania na rzecz poszanowania innych kultur, religii, ras i światopoglądów. Wspiera inicjatywy obywatelskie na rzecz tolerancji. Podejmuje także działania interwencyjne w przypadku rozpowszechniania uprzedzeń etnicznych, religijnych czy rasowych.