Eurośródziemnomorska Fundacja Dialogu im. Anny Lindh

  • Anna Lindh Foundation
  • P.O. Box 732 El Mansheia
  • Alexandria 21111- Egypt

  • Oddział w Polsce
  • Międzynarodowe Centrum Kultury
    Rynek Główny 25
    31-008 Kraków

Zadaniem Fundacji jest wspierać najszerzej rozumianą wymianę kulturalną i intelektualną (w tym tworzyć własne projekty), z udziałem dziennikarzy i młodych ludzi reprezentujących oba brzegi Morza Śródziemnego, patronować wybranym wydarzeniom oraz promować osiągnięcia Procesu Barcelońskiego. Postulowane są także działania na rzecz mobilności artystów i ludzi kultury, promocji idei społeczeństwa obywatelskiego, poszanowania zasad demokracji, praw człowieka i równości dostępu do kultury.

Polska sieć Fundacji im. A. Lindh to nieformalne grupa ponad 100 organizacji działających w sferze dialogu międzykulturowego w Polsce. To organizacje pozarządowe i instytucje publiczne, uczelnie wyższe, instytucje kulturalne, organizacje zajmujące edukacją, prawami człowieka i współpracą kulturalną.

Dostępne granty