Fundacja Inna Przestrzeń

  • ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32
  • 00-029 Warszawa

Fundacja stawia sobie za cel otwieranie nowych przestrzeni dla wypowiedzi artystycznej i społecznej. Realizuje niekonwencjonalne przedsięwzięcia kulturalne i artystyczne oraz nastawione na realną zmianę projekty społeczne w Polsce i w różnych regionach świata.