Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga-Północ GPAS

  • Szymanowskiego 6/61
  • 03-477 Warszawa

Od 1990 roku GPAS pracuje z wykluczanymi społecznie dzieciakami na warszawskiej Pradze Północ. Nawiązuje kontakt i buduje dobrą relację spotykając się na zaniedbanych ulicach i podwórkach. Aby zmieniać ich codzienność pełną nudy i zagrożeń, organizuje im wolny czas różnorodnymi zajęciami, projektami i wyjazdami.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.