Europejska Fundacja Kultury Miejskiej

  • ul. Gojawiczyńskiej 3
  • 20-827 Lublin

Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju oraz popularyzowanie kultury i sztuki, a w szczególności:
- Integracja środowiska młodych artystów.
- Edukacja i wychowanie artystyczne i kulturalne.
- Rozwój wspólnot lokalnych.
- Działanie na rzecz integracji europejskiej.
- Działalność na rzecz podmiotów, których celami statutowymi jest: promocja kultury młodzieżowej, edukacja, działalność naukowa, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności.