Stowarzyszenie KAMELEON

  • ul. Długa 42
  • 95-100 Zgierz

Stowarzyszenie KAMELEON powstało w 2006 roku z inicjatywy pracowników Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu. Organizacja pomaga młodym ludziom w realizacji inicjatyw, prowadzi działalność kulturalną, działa na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Zajmuje się promocją wolontariatu, pracy na rzecz "małych ojczyzn" i kształtowaniem postaw mających na celu integrację środowiska lokalnego. Stowarzyszenie wspiera młodych ludzi poprzez umożliwianie im dostępu do różnych źródeł informacji. Od 2009 r. posiada status organizacji pożytku publicznego.