Stowarzyszenie Animatorów Kultury Vaganti

  • Al. Zjednoczenia 112
  • 65-120 Zielona Góra

Celem Stowarzyszenia są naukowe i artystyczne, głównie teatralne, poszukiwania twórcze w zakresie kultury polskiej, jej słowiańskich korzeni i miejsca w kulturze europejskiej. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
- Realizacje spektakli teatralnych opartych na źródłach etnograficznych i antropologicznych dotyczących kultury polskiej i słowiańskiej.
- Współpracę z grupami twórczymi z kraju i Europy, o podobnych zainteresowaniach w zakresie wymiany doświadczeń oraz źródeł artystycznych i naukowych.
- Organizowanie wspólnych przedsięwzięć o charakterze artystycznym (spektakle, warsztaty) w kraju i za granicą.
- Propagowanie kultury innych krajów przez działania artystyczne - warsztaty, spektakle, wydawnictwa.
- Organizację konferencji naukowych dotyczących różnic kulturowych, ich tożsamości, ale i jedności kultury europejskiej.
- Przygotowywanie wydawnictw informacyjnych i naukowych, rozpowszechniających działalność Stowarzyszenia oraz przedstawiających efekty działalności naukowej
- Współdziałanie z instytucjami i organizacjami popierającymi działalność Stowarzyszenia.
- Aktywizowanie kulturowe środowiska, zwłaszcza młodzieży licealnej i akademickiej.