Centrum Kultury w Lublinie

  • ul. Peowiaków 12
  • 20-007 Lublin

Szerokie pole działania instytucji obejmuje realizację i prezentację projektów artystycznych, pracę warsztatową oraz działania w zakresie edukacji i upowszechniania kultury. Duży nacisk położony jest także na współpracę z młodymi animatorami kultury, którzy w tej instytucji zdobywają pierwsze szlify zawodowe, wnosząc tym samym dodatkowy powiew świeżości do programu Centrum Kultury. Centrum Kultury wraz z podległą mu filią jest organizatorem najważniejszych lubelskich festiwali teatralnych, filmowych, muzycznych i edukacyjnych.