Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego

  • Sielec 1A
  • 39-120 Sędziszów Małopolski

Obecnie działalność swą CRSE skupia na następujących dziedzinach:
- podnoszenie kwalifikacji dla osób pracujących i niepracujących
- szkolenia menedżerskie dla pracowników firm oraz jednostek samorządu terytorialnego
- pozyskiwanie środków UE dla firm
- usługi doradcze i konsultingowe dla firm (m.in. w zakresie biznesplanów, strategii rozwoju)