Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

  • ul. Kilińskiego 8
  • 15-950 Białystok

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku powstał w 1957 r. Jako jedna z najstarszych i najistotniejszych instytucji funkcjonujących na terenie północno-wschodniej Polski bierze na siebie zadanie kontynuowania i inicjowania działań w zakresie kultury. Stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom i zainteresowaniom mieszkańców województwa podlaskiego, wciąż wzbogacając swoja ofertę o nowe projekty.