Stowarzyszenie "My" Ruch Społeczny

  • ul. Górska 8
  • 88-400 Żnin

Stowarzyszenie "My" Ruch Społeczny działa na szczeblu ogólnopolskim od 2005 roku. Organizacja kieruje swoje działania do społeczności lokalnej Miasta i Gminy Żnin (dzieci, młodzieży, ludzi dorosłych) poprzez kreowanie wszechstronnego i perspektywicznego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego regionu. Ponadto stowarzyszenie dba o promowanie rodzimych tradycji i krzewienie patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie prowadzi m.in. działalność: edukacyjną, kulturotwórczą - realizując projekty artystyczne, koncerty, konkursy, warsztaty, wystawy oraz turystyczno-rekreacyjną organizując rajdy rowerowe, wycieczki, biwaki, festyny, działania plenerowe.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.