Stowarzyszenie Arabia.pl

  • ul. Wilcza 23/27
  • 00-544 Warszawa

Do celów statutowych Stowarzyszenia należy:
- upowszechnianie w Polsce wiedzy na temat krajów arabskich, muzułmańskich oraz propagowanie wiedzy na temat Polski w świecie arabskim
- wspieranie i promowanie dialogu polsko-arabskiego i chrześcijańsko muzułmańskiego
- współpraca z instytucjami naukowymi zajmującymi się problematyką świata muzułmańskiego