Stowarzyszenie Solidarni w Europie

  • pl. Kościuszki 5
  • 41-200 Sosnowiec

Stowarzyszenie "Solidarni w Europie" powstało w 2008 roku w Sosnowcu, aby wspierać działania na rzecz solidaryzmu społecznego, budowy globalnego społeczeństwa informacyjnego oraz postindustrialnej gospoadrki cyfrowej, szczególnie w kontekście członkowstwa Polski w Unii Europejskiej.

Celami organizacji jest: obrona praw człowieka oraz swobód obywatelskich, krzewienie społeczeństwa obywatelskiego, tolerancji oraz dialogu międzykulturowego, a także promocja patriotyzmu, edukacji prawnej i ekonomicznej, kultury i sportu, zatrudnienia i przedsiębiorczości. Swoje działania kieruje do ludzi potrzebujących, bez względu na wiek, wykształcenie czy status społeczny.