Centrum Inicjatyw Młodzieżowych Horyzonty

  • ul. Klaudyny Potockiej 38 (biuro Stowarzyszenia mieści się w Gimnazjum nr 51)
  • 60-211 Poznań

CIM Horyzonty to stowarzyszenie młodych ludzi na rzecz innych młodych ludzi i społeczności lokalnej w ogóle. Stowarzyszenie jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia Youth for Exchange and Understanding (YEU).

CIM Horyzonty aktywizuje, edukuje pozaformalnie, promuje wolontariat, działa na rzecz budowania porozumienia międzykulturowego oraz zapobiegania dyskryminacji i wykluczeniu poprzez długoterminowe projekty edukacyjne, seminaria, szkolenia, wymiany, workcampy i wolontariat europejski (EVS).

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.