Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie

  • ul. Widok 2
  • 05-480 Karczew

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie prowadzi działalność kulturalną dla lokalnej społeczności w tym organizuje zajęcia dla młodzieży.