Polska Rada Organizacji Młodzieżowych

  • ul. Mokotowska 43
  • 00-551 Warszawa

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych (PROM) jest związkiem stowarzyszeń polskich organizacji młodzieżowych oraz organizacji zrzeszających młodzież. Organizacje tworzące Radę działają jako równe i niezależne podmioty, które poprzez prowadzenie odrębnej działalności podejmują współpracę dla osiągnięcia celów Rady. Osoby, które tworzą PROM reprezentują swoje organizacje, jednakże działają na rzecz młodzieży polskiej.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.