Caritas Archidiecezji Gdańskiej

  • Al. Niepodległości 778
  • 81 - 805 Sopot

Caritas Archidiecezji Gdańskiej jest kościelną organizacją charytatywną, która niesie pomoc każdemu potrzebującemu człowiekowi, bez względu na jego światopogląd, wyznawaną religię, narodowość, rasę i przekonania. W ramach swojej działalności prowadzi: świetlice dla dzieci i młodzieży, domy pomocy medycznej i społecznej, domy starców, warsztaty terapii dla osób niepełnosprawnych, hospicjum.