Wrocławskie Stowarzyszenie Kendo

  • ul. Legnicka 65
  • 54-206 Wrocław

Wrocławskie Stowarzyszenie Kendo działa w ramach Polskiego Związku Kendo. Celem stowarzyszenia jest organizowanie oraz przeprowadzanie treningów Kendo, popularyzacja szermierki japońskiej na terytorium Wrocławia oraz organizowanie lokalnych oraz ogólnopolskich imprez sportowych.