Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)

  • P.O. Box 1309
  • 710 01 Heraklion, Kreta
  • Grecja

ENISA to agencja Unii Europejskiej odpowiedzialna za zapewnienie wysokiego i efektywnego poziomu bezpieczeństwa w sieciach i systemach informatycznych w UE. Służy jako centrum doradztwa państwom członkowskim Unii w kwestiach związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem w Internecie i przyczynia się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Dostępne granty