Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie

  • ul. Piłsudskiego 22
  • 87-600 Lipno

Celem Miejskiego Centrum Kultury w Lipnie jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury. Kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze i tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego i profesjonalnego ruchu artystycznego, zainteresowanie wiedza i sztuką, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców miasta i regionu, wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych.