Pokój poprzez Sport

  • Peace and Sport
  • 72, Boulevard d'Italie
  • 98000 - Monaco

Organizacja "Pokój poprzez Sport" (Peace and Sport Organisation/L’Organisation pour la Paix par le Sport) to międzynarodowa organizacja na rzecz osiągnięcia trwałego pokoju na świecie. Swój cel statutowy realizuje poprzez promowanie zorganizowanego sportu i sportowych wartości.

Dostępne granty