Fundacja Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości Kobiet

  • Warszawska 36
  • 40-010 Katowice

Fundacja „Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości Kobiet” działa na rzecz wspierania przedsiębiorczości i podnoszenia kwalifikacji zawodowych kobiet oraz ich aktywności w życiu społecznym. Szczególny nacisk Fundacja kładzie na wspieranie innowacyjnych pomysłów kobiet. Jednym z wielu celów IRPK jest także pomoc w pozyskiwaniu środków na realizację tych pomysłów, oraz pomoc związana z promocją wspieranych podmiotów. Innym elementem działalności są szkolenia, m.in. związane z problematyką kobiet, tolerancji, praw człowieka i wolności obywatelskich.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u organizacji.