Turecka Fundacja Kultury

  • Turkish Cultural Foundation Turkey Branch Office
  • Cumhuriyet Cad. Cumhuriyet Apt. 17/3
  • Taksim 34437 Istanbul
  • Turkey

Turecka Fundacja Kultury (TFK) założona została w 2000 roku. Prowadzi działania na rzecz promocji i konserwacji tureckiej kultury i dziedzictwa narodowego. Kładzie szczególny nacisk na edukację osób w trudnej sytuacji materialnej w Turcji i za granicą. Aby osiągnąć swoje cele, fundacja prowadzi i koordynuje wymiany międzynarodowe, programy edukacyjne i stypendialne oraz informacyjne strony internetowe (promujące turecką muzykę, sztukę, kuchnię etc.)

TFK prowadzona jest wyłącznie dzięki prywatnym darowiznom i posiada biura w Bostonie, Detroit, Stambule, Sonomie i Waszyngtonie.

Dostępne granty