Fundacja NADAKTYWNI

  • ul. Starowiejska 10/12 m.25
  • 81-356 Gdynia

Fundację założyły przedstawicielki 3 pokoleń działaczek społecznych. W środowiskach trójmiejskich seniorów oraz osób niepełnosprawnych zaszczepiają i promują kulturę muzyczną oraz taneczną jako sposób na integrację różnych środowisk m.in. młodzieżowego, osób niepełnosprawnych i w starszym wieku, mających trudności z dostosowania się do społeczeństwa, oraz zagrożonych ubóstwem.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u organizacji.