Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Blisko dziecka"

  • ul. Krasickiego 14
  • 99-320 Żychlin

Misją Stowarzyszenia jest pomagać dzieciom i młodzieży szczególnie niepełnosprawnej, z rodzin niewydolnych wychowawczo, z rodzin patologicznych, zagrożonych długotrwałym bezrobociem oraz autyzmem.

Stowarzyszenie prowadzi działalność edukacyjno-profilaktyczną, terapeutyczno-korekcyjną, informacyjno-konsultacyjną, rehabilitację zawodową, społeczną i medyczną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z zakresu kultury, wypoczynku, rekreacji i sportu.
Wspiera kampanię parkingową na rzecz osób niepełnosprawnych, działania włączające młodzież w akcje przeciw narkotykom oraz działania na rzecz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.
Organizuje wyjazdy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z jednym rodzicem lub opiekunem na turnusy rehabilitacyjne, basen, konferencje.