Regionalne Stowarzyszenie "Wschód-Zachód"

  • Dworcowa 2
  • 09-402 Płock

Regionalne Stowarzyszenie "Wschód - Zachód" działa od kwietnia 2004 roku. Pracuje na rzecz polepszenia warunków bytowych dzieci i młodzieży mieszkających w krajach byłego Związku Radzieckiego. Zajmuje się sprawami repatriacji rodzin z Rosji i byłych republik radzieckich do Polski (załatwianie spraw lokalowych, wystąpienie o przyznanie obywatelstwa polskiego w imieniu tych osób, itp sprawy).