Wielkopolskie Stowarzyszenie Resocjalizacji "Horyzont"

  • Wagrowska 9
  • 61-372 Poznań
  • telefon: 791 050 372

Stowarzyszenie "Horyzont” powstało w 2008 r. w Poznaniu. Zajmuje się m.in. organizowaniem i prowadzeniem działań profilaktycznych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych demoralizacją i społecznie niedostosowanych. Wspiera również i inicjuje prace i badania zmierzające do rozwoju i poszukiwania nowych form i metod pracy z nimi.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.