Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides

  • Warszawska 19
  • 40-009 Katowice

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Bona Fides" działa na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i podnoszenia jakości życia publicznego w Polsce. Prowadzi działania edukacyjne w zakresie praw człowieka i swobód obywatelskich oraz działania na rzecz przejrzystości życia publicznego w Polsce. W ramach realizowanych przez siebie projektów prowadzi stały monitoring urzędów gmin w woj. śląskim. Niesie również pomoc prawną lokalnym organizacjom pozarządowym.