Biuro Inicjatyw Międzynarodowych

  • Szlak 65/604
  • 31-153 Kraków

Misją Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju współpracy z zagranicą poprzez budowanie kontaktów między liderami, przedsiębiorcami, ludźmi nauki, kultury i polityki a także kształtowanie pozytywnego klimatu międzynarodowego; budowanie społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie wolnej wymiany informacji i doświadczeń.
BIM realizuje swoje cele przez:
- organizację treningów, seminariów, szkoleń, spotkań i konferencji z udziałem przedstawicieli organizacji międzynarodowych, pozarządowych organizacji krajowych i zagranicznych, przedstawicieli przedsiębiorców, środowisk politycznych, naukowych i kulturalnych;
- współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, środkami masowego przekazu, instytucjami akademickimi oraz z innymi organizacjami pozarządowymi.;
- uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych konferencjach;
- promocję i wspieranie rozwoju młodych ludzi poprzez takie narzędzia jak: wymiany młodzieży, wolontariat, praktyki, staże, edukacja nieformalna i edukacja międzykulturowa
- prowadzenie działalności promocyjnej, szkoleniowej, informacyjnej i wydawniczej;
- udział w sieciach informacyjnych dotyczących inicjatyw międzynarodowych;
- inicjowanie i tworzenie partnerstw z ośrodkami aktywności obywatelskiej.