Instytut Inicjatyw Europejskich

  • ul. Świętojańska 66/11
  • 81-393 Gdynia

Instytut Inicjatyw Europejskich jest instytucją edukacyjno-doradczą w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich (zarówno przygotowania jak i zarządzania projektami).
Instytut zajmuje się rozwijaniem współpracy publicznych i prywatnych podmiotów z Funduszami Unii Europejskiej. Współpracuje z różnego rodzaju instytucjami publicznymi, samorządami i organizacjami.
Przygotowuje projekty o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Posiada również doświadczenie w projektach sieciowych, w których uczestniczy wielu partnerów.