Dolnośląska Federacja Sportu

  • Borowska 1-3
  • 50-529 Wrocław

Dolnośląska Federacja Sportu (DFS) skupiająca 37 związków sportowych jest największą organizacją sportową na terenie Dolnego Śląska. DFS organizuje szkolenia z zakresu zdobywania uprawnień instruktorskich z wybranych dyscyplin sportowych, kursy na kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży. Celem federacji jest dążenie do powszechnego rozwoju dyscyplin sportowych, systematycznego podnoszenia ich poziomu sportowego, integracja środowiska sportowego oraz optymalizacja jego obsługi organizacyjno-finansowej.

Głównymi zadaniami federacji jest:
- inspirowanie głównych kierunków rozwoju sportu wyczynowego, szczególnie wśród dzieci i młodzieży;
- powoływanie i szkolenie kadr wojewódzkich w kategoriach młodzieżowych;
- działania promujące kulturę fizyczną i sport;
- organizacja dużych eventów sportowych.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.