Ogólnopolskie Stowarzyszenie Świadczące Pomoc Osobom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych "Trzeźwy Kierowca"

  • ks. Kordeckiego 2
  • 99-300 Kutno
  • telefon: 606 725 721

Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Trzeźwy Kierowca" działa od 2002 roku na poziomie całego kraju. Realizuje projekty ukierunkowane głównie na przeciwdziałanie nietrzeźwości kierowców oraz na podnoszenie poziomu merytorycznego pracy terapeutycznej z dziećmi autystycznymi. Współpracuje z administracją samorządową i rządową, placówkami edukacyjno-terapeutycznymi i partnerami niepublicznymi.
Od 2006 Stowarzyszenie jest organizacją wysyłającą i goszczącą wolontariuszy międzynarodowych oraz organizując międzynarodowe spotkania osób pracujących z młodzieżą.