Fundacja Edukacji i Twórczości

  • ul. ks. Abramowicza 1
  • 15-872 Białystok

Fundacja Edukacji i Twórczości to między innymi:
- edukacja dzieci i młodzieży
- integracja społeczna osób w trudnej sytuacji
- wsparcie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych
- praca z uchodźcami, migrantami i mniejszościami etnicznymi
- rozwój idei mentoringu i wolontariatu
- bezpłatna biblioteka i mediateka

Działania Fundacji skierowane są do wszystkich osób bez względu na wyznanie, narodowe czy światopogląd.

Od roku 2008 jest organizacją wysyłającą, koordynującą i goszczącą wolontariuszy EVS.