Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna im. Witolda Dynowskiego

  • ul. Warecka 4/6
  • 00-040 Warszawa

Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna" im. Witolda Dynowskiego powstało w 2006 roku w Warszawie z inicjatywy studentów i absolwentów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Skupia etnografów i antropologów kultury. Obszarem zainteresowań członków Stowarzyszenia jest zarówno tradycyjna kultura ludowa, jak i współczesność np. procesy emancypacyjne, problemy grup mniejszościowych, migracje, sytuacja w krajach postsocjalistycznych.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.