Fundacja Innowacyjnych Przedsięwzięć Społecznych

  • ul. Kaliska 9
  • 63-233 Jaraczewo
  • biuro:
    ul. J. Słowackiego 17/10
    60-822 Poznań

Fundacja Innowacyjnych Przedsięwzięć Społecznych (FIPS) organizuje, promuje i wspiera innowacyjne przedsięwzięcia społeczne. Główny nacisk kładzie na działalność społeczną, informacyjną, kulturalną, naukową i oświatową na rzecz poszanowania praw człowieka, zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności biznesu, przejrzystości struktur życia publicznego, budowy partnerstwa międzysektorowego, rozwijania społeczności lokalnych i budowy społeczeństwa informacyjnego.