Centrum Młodzieży "Astra" w Jaworznie

  • Kasprzaka 7
  • 43-600 Jaworzno

Centrum Młodzieży zostało założone przez studentów, aby wspierać inicjatywę integracji europejskiej, krzewić poczucie wartości własnego kraju, a zarazem poszerzać horyzonty przez spotkania w wymiarze europejskim.

Główne cele organizacji to:
- promowanie idei integracji europejskiej wśród społeczeństwa polskiego;
- umożliwienie realizowania różnorakich inicjatyw podejmowanych przez młodzież i do nich skierowanych;
- sprzyjanie nawiązywaniu kontaktów pomiędzy środowiskami młodzieżowymi Polski oraz innych państw;
- współpraca kulturalna i naukowa z osobami i instytucjami w kraju i zagranicą;
- działanie na rzecz międzynarodowej współpracy i wymiany młodzieży oraz przedstawicieli społeczności i środowisk lokalnych;
- organizowanie praktyk dla młodzieży;
- wspieranie środowiska osób niepełnosprawnych.