Fundacja Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

  • ul. Bema 57 A
  • 01-244 Warszawa

Fundacja INES jest "think tankiem", tj. niezależną organizacją pozarządową tworząca idee i programy dla życia gospodarczego i społecznego w Polsce. INES jest organizacją prywatną, niekomercyjną i niezależną. Główny profil działalności INES:
- Doradztwo
- Wsparcie finansowe MSP
- Szkolenia
- Konferencje
- Realizacja projektów własnych oraz partnerskich w zakresie finansów, kapitału ryzyka, edukacji, innowacyjności.

Fundacja INES oferuje doradztwo, pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenia członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Fundacji. Doradztwo dotyczy szczególnie małych i średnich przedsiębiorców, przedstawicieli sektora nauki, przedstawicieli sektora B+R, przedstawicieli sektora pozarządowego. Realizowane projekty dotyczą różnego rodzaju grup społecznych wymagających wsparcia (np. studenci).