Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych "Wektor"

  • Zagajnikowa 12
  • 95-040 Koluszki
  • telefon: 44 714 58 77
  • fax: 44 714 58 66

Stowarzyszenie powstało w 2007 roku. Celem organizacji jest aktywizowanie środowiska lokalnego, dbałość o właściwy poziom nauczania dzieci i młodzieży, współudział w inicjowaniu i koordynacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, udzielanie pomocy uczniom w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych, dbałość o najwyższą jakość wiedzy popularyzowanej wśród uczniów w ramach zajęć szkolnych, inicjowanie organizowania wypoczynku, edukacja rówieśnicza.