Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno–Artystyczne "Via Activa"

  • ul. Śniadeckich 13/11
  • 60-773 Poznań
  • telefon: 61 8640 266
  • fax: 61 8640266

Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne "Via Activa" ma na celu podejmowanie, realizowanie i propagowanie inicjatyw artystycznych, upowszechnianie działań kulturotwórczych, proekologicznych oraz związanych z promocją turystyki, wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zagrożonych bądź już dotkniętych bezrobociem.