Fundacja Navis

  • Retkińska 114A/10
  • 94-004 Łódź

Fundacja Navis powstała w 2010roku z inicjatywy grupy młodych łodzian. Główne obszary jej działalności to:
- promocja dialogu międzykulturowego (działania na rzecz zaktywizowania środowiska obcokrajowców w Łodzi, przybliżanie innych kultur mieszkańcom Łodzi i regionu, obalanie negatywnych mitów i stereotypów)
- działania na rzecz aktywnego obywatelstwa młodych ludzi (wzbudzanie zainteresowania i zajmowania stanowiska wobec aktualnych problemów w sferze politycznej, społecznej, kultury; od poziomu lokalnego po globalny)
- szerzenie informacji na temat wszelkich możliwości pozaszkolnego kształcenia i rozwoju osobistego młodych ludzi (od skali lokalnej, po krajową, na międzynarodowej skończywszy)
- promocja Łodzi i regionu łódzkiego na arenie międzynarodowej.